Litteratur

Dawes, L., Mercer, N. & Wegerif, R. (2000). Thinking Together. Birmingham: Questions Publishing.

Hanghøj, T. C., Hautopp, H., Jessen, C., & Denning, R. (2014). Proceedings of the European Conference on Games-based Learning, 1, 182-190.

KiDM. (2017a). Elf, N. F. & Hansen, T. H.: Hvad vi ved om undersøgelsesorienteret undervisning i dansk. Og hvordan vi kan bruge denne viden til at skabe bedre kvalitet i danskfagets litteraturundervisning i grundskolen. Odense: Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler.

KiDM. (2017b). Illum Hansen, T., Elf, N. F. & Gissel, S. T.: Forskningsbaseret viden om undersøgende og skabende litteraturundervisning. Odense: Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler.

Loyens, S. M. M. & Rikers, R. M. J. P. (2011). "Instruction based on inquiry". I: Mayer, R. E & Alexander, P. A. (Red.), Handbook of Research on Learning and Instruction (s. 361-381). New York: Routledge.

Sonnergaard, J. (2011). Radiator (3. udg.). København: Gyldendal.

Wallace, V. & Husid, W. N. (2017). Collaborating for inquiry-based learning, school librarians and teachers partner for student achievement (2. udg.). Santa Barbara, California Denver, Colorado: Libraries Unlimited.

Undervisningsministeriet. (UVM, 2017). Læreplan, dansk A, STX. Undervisningsministeriet. Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Undervisningsministeriet. (UVM, 2019). Læreplan, dansk A, STX, vejledning. Undervisningsministeriet. Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt