Litteratur

Davidsen, H.M. (2011): Kognitiv litteraturanalyse. Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag

Davidsen, H. M. (2006): Litteratur & encyklopædi - semiotiske og kognitive aspekter af den litterære teksts mening. Syddansk Universitetsforlag

Eco, Umberto (1984): Semiotics and the Philosophy of Language. Houndmills m. fl: Macmillian

Eco, U. (1976): A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press

Eco, U. (1979/1996): "Læserens rolle", i: Værk og læser (red. M. Olsen & G. Kelstrup), København: Borgen, s. 178-200

Fauconnier, G. & Turner, M. (1998): "Conceptual Integration Network", i: Cognitive Science 22 (2) 1998

Fauconnier, G. & Turner, M (2002): The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books

Hansen, T. I. (2011): Kognitiv litteraturdidaktik. Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag

Hansen, T. I. (2008): "Fænomenologisk læsning", i Litteraturens tilgange (red. Fibiger, J. et al), Aarhus: Academica, s. 99-126

Johnson, M. (1987): The Body in the Mind. Chicago: University of Chicago Press

Lakoff, G. & Turner M. (1989): More Then Cool Reason. The University of Chicago Press

Lakoff, G. (1987): Women, Fire and Dangerous Things. Chicago: The University of Chicago Press

Lakoff, G. & Johnson M. (1980): Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press. (Oversat til dansk: Hverdagens metaforer. 2002. Hans Reitzel)

Schank, R & Abelson, R.P. (1977): Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates

Sørensen, B. (2002): "Kognition og litteraturpædagogik", i: Kognition og Pædagogik, årg 12, nr 45 s. 46-54

Paul Thagard (2000): Mind: Introduction to Cognitive Science. Cambridge Mass. And London: MIT Press

Til toppen

Glossary

Encyklopædi

En encyklopædi er en samling af tekster, der beskriver den menneskelige viden enten generelt(som fx Den Store Danske Encyklopædi eller Wikipedia) eller inden for et afgrænset felt (som fx den danskfaglige encyklopædi på antologien.dk).

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt