Litteratur

Ahmed, S. 2004. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Ahmed, S. 2004. Affective Economies. Social Text 22:2. 117-139.

Ahmed, S. 2010. The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press.

Ahmed, S. 2014. Not in the mood. New Formations 84. 13-28.

Althusser, L. 1971. Lenin Philosophy and Other Essays. New York: Monthly Review Press.

Andersen, Gösta Esping. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. London: Cambridge Polity. DOI 10.1007/978-3-531-90400-9_32

Ang, I. 2008. Cultural studies. The Sage Handbook of Cultural Analysis. London: Sage. Xx-xx.

Banet-Weiser, S. 2013. "Locating critique". Communication and Critical/Cultural Studies, 10(2-3), 229-232.

Barker, C. 2002. Making Sense of Cultural studies. London: Sage.

Barker, C. 2012. Cultural Studies. Theory and Practice. London: Sage

Berlant, L. 2011. Cruel optimism. Durham: Duke University Press

Bissenbakker, M. 2012. "Styr dine følelser! En affektiv vending". I: M. Bissenbakker m.fl. (red.) I affekt. Skam, frygt og jubel som analysestrategi. Varia 9. 4-18.

Bolt, M. & D. Sharma. 2017. "Kritikkens fortsættelse. Interview med Sianne Ngai". K&K 122. 5-20.

Bolt, Mikkel 2016: Samtidskunstens metamorphose. Antipyrine.

Bom, A.K. 2015. Diskursanalytisk metode. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Felski, Rita 2008: Uses of Literature. Blackwell Publishing

Hall, S. 1992. "Cultural studies and its theoretical legacies". I L. Grossberg, C. Nelson & P Treichler (red.) Cultural studies. New York og London: Routledge. 277-286.

Hall, S: 1996. "Who needs identity?" I S. Hall & P. de Gay (red.) Questions of Cultural identity. London: Sage. 1-18.

Hall, S. 1997. Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage.

Hammann, Kirsten 2015: Alene Hjemme. Gyldendal

Harvey, D. 2005. A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Held, D. & H.L. Moore. 2008. Cultural politics in a global age: Uncertainty, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld.

Hemmings, C. 2005. "Invoking affect". Cultural Studies 19:5: 548-567.

Hoggart, R. 1957. Uses of Literacy. Harmondsworth: Penguin.

Klausen, M. 2018. "'Klamme håndflader og sug i maven'. Urban exploration som affektiv online under­grunds­kommercialisme". I E.G. Jensen & A.S. Sørensen (red.) Tilblivelser. Aktuelle Kulturanalyser. Xx-xx.

Knudsen, B.T. & C. Stage. 2017. "Affektteori". I B. Schiermer (red.) Kulturteori og kultursociologi. København: Hans Reitzels Forlag. 53-75.

Massumi, B. 2002. Parables for the Virtual: Movements, Affect, Sensation. Durham: Duke University Press.

Mukherjee, R., & Banet-Weiser, S. (red). 2012. Commodity activism: Cultural resistance in neoliberal times. New York: New York University Press.

Laclau, E. & C. Mouffe. 1985. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. Verso: London.

Ngai, S. 2005. Ugly Feelings. Harvard: Harvard University Press.

Pedersen, O.K. 2011. Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag.

Schwartz, C. 2014. Sund og usund subjektivitet i velfærdsstaten - en poststrukturalistisk undersøgelse af Sundhedsstyrelsens og skønlitteraturens tematisering af subjektivitet og borgerskab (1990-2012). Ph.d.-afhandling. Odense: Syddansk Universitet.

Sedgwick, E. K. 2003. Touching Feeling. Durham: Duke University Press. 123-151.

Sørensen, A.S., O.M. Høystad, E. Bjurström & H. Vike. 2014. Nye kulturstudier - teorier og temaer. København: Tiderne Skifter

Sørensen, A.S. 2017. Cultural Studies. I B. Schiermer (red.) Kulturteori og kultursociologi. København: Hans Reitzels Forlag. 197-225.

Williams, R. 1961. The Long Revolution. Harmondsworth: Penguin.

Williams, R. 1989. "Culture is ordinary". I A. Gray & J. McGuigan (red.) Studying Culture: An Introductory Reader. London: Edward Arnold. 5-14.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt