Om metodebogen.dk

Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens (f. 1943) trykte lærebog Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster - suppleret med nye tekster.

Bogen udkom første gang i 1980 og er siden udgivet i mange oplag. Anni Rønn-Poulsen har venligst godkendt, at en ny revideret udgave realiseres med denne digitale udgivelse.

I den digitale udgave af bogen gengives fire kapitler stort set uændret. Det er kapitler om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk kritik og impressionistisk litteraturkritik. På metodebogen.dk er desuden tilføjet et tillæg indeholdende syv grundige eventyranalyser fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr (1987/1982), der tager udgangspunkt i hver sin metode.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af visse artikler på metodebogen.dk.

Metodebogen.dk vil løbende blive opdateret med nye artikler. Projektet forventes færdiggjort i løbet af 2018. Når nye artikler bliver lagt ind, vil det fremgå af en informationsboks på forsiden.

metodebogen.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2018 | CVR 27301754 | | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt