Om metodebogen.dk

Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens (f. 1943) trykte lærebog Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster - suppleret med nye tekster.

Bogen udkom første gang i 1980 og er siden udgivet i mange oplag. Anni Rønn-Poulsen har venligst godkendt, at en ny revideret udgave realiseres med denne digitale udgivelse.

I den digitale udgave af bogen gengives fire kapitler stort set uændret. Det er kapitler om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk kritik og impressionistisk litteraturkritik.

I perioden 2015-2020 er tilføjet følgende nye artikler:

 • Psykoanalytisk litteraturkritik - af Simon Østermark Andreasen
 • Ideologikritik - af René Rasmussen
 • Kønskritik - af Anne Birgitte Richard
 • Procesorienteret litteraturpædagogik - af Bettina Buch
 • Læserstyret litteraturpædagogik - af Bo Steffensen
 • Kognitiv litteraturanalyse - af Helle M. Davidsen
 • Dekonstruktiv læsning - af Jacob Bøggild og Mette Dam Laursen
 • Affektive kulturstudier - af Camilla Schwartz og Anne Klara Bom
 • Undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik - af Sacha S. K. Hansen

  Sacha S. K. Hansen

På metodebogen.dk er desuden tilføjet et tillæg indeholdende syv grundige eventyranalyser fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr (1987/1982), der tager udgangspunkt i hver sin metode.

Metodebogen.dk er især henvendt til lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af visse artikler på metodebogen.dk.

OBS! Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt