Om metodebogen.dk

Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens (f. 1943) trykte lærebog Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster - suppleret med nye tekster.

Bogen udkom første gang i 1980 og er siden udgivet i mange oplag. Anni Rønn-Poulsen har venligst godkendt, at en ny revideret udgave realiseres med denne digitale udgivelse.

I den digitale udgave af bogen gengives fire kapitler stort set uændret. Det er kapitler om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk kritik og impressionistisk litteraturkritik.

I perioden 2015-2019 er tilføjet følgende nye artikler:

  • Psykoanalytisk litteraturkritik - af Simon Østermark Andreasen
  • Ideologikritik - af René Rasmussen
  • Kønskritik - af Anne Birgitte Richard
  • Procesorienteret litteraturpædagogik - af Bettina Buch
  • Læserstyret litteraturpædagogik - af Bo Steffensen
  • Kognitiv litteraturanalyse - af Helle M. Davidsen
  • Dekonstruktiv læsning - af Jacob Bøggild og Mette Dam Laursen
  • Affektive kulturstudier - af Camilla Schwartz og Anne Klara Bom

På metodebogen.dk er desuden tilføjet et tillæg indeholdende syv grundige eventyranalyser fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr (1987/1982), der tager udgangspunkt i hver sin metode.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af visse artikler på metodebogen.dk.

metodebogen.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2019 | CVR 27301754 | | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt