Litteratur

Aidt, Naja Marie (2006): Bavian. København: Gyldendal, 2015.

Bauman, Zygmunt: Frihed. København: Hans Reitzels Forlag, 2003.

Bredsdorff, Thomas: "Struktur og retorik i den klassiske novelle", i Danske Studier, 1994.

Christiansen, Mille Gross: Ørntoft og den nye ideologikritik. Upubliceret universitetsopgave, 2015.

Lacan, Jacques: "Subversion du sujet et dialectique du désir", i Ecrits. Paris: Seuil, 1966.

Lyotard, Jean-Francois: Det postmoderne forklaret for børn. København: Akademisk Forlag, 1986.

Rasmussen, René: Lacan, sprog og seksualitet. Hellerup: Forlaget spring, 2009.

Rasmussen, René: Moderne litteraturteori, bind. 1. Hellerup: Forlaget spring, 2007.

Rasmussen, René: "Utopier i et samfund, hvor der ikke er noget alternativ", i Spring, nr. 30, 2011.

Žižek, Slavoj: Ideologiens sublime objekt. København: Hans Reitzels Forlag, 2010.

Til toppen

metodebogen.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt