Litteratur

Blaksteen, Vibeke: Eventyr i dansk : fra folkeeventyr til fantasy, Systime, 2005.

Freud, Sigmund: Digteren og fantasierne (1907) in Johansen, Jørgen Dines: ”Psykoanlyse, litteratur, tekstteori”, Borgen, 1977.

Freud, Sigmund: Psykoanalysen i grundtræk (1941), Det lille forlag, 1998.

Grønkjær, Preben: C. G. Jungs analytiske psykologi – en introduktion, Gyldendal, 1994.

Køppe, Simo: ”Psykoanalyse”, Humanistisk Videnskabsteori, red. Finn Collin og Simo Køppe, DR-Multimedie (1995) 3. Oplag 1998.

Krogh, Ebbe & Lykke Schmidt, Finn: ”Freuds psykoanalyse og det litterære gys”, Gys, splat og Freud, Dansklærerforeningen, 1994.

Møller, Lis: ”Historisk sandhed og narrativ sandhed”, Kultur og Klasse nr. 62, Forlaget Medusa, 1988.

Olsen, Ole Andkjær: ”Forsvarsmekanismer”, Den Store Danske. Besøgt d. 10. august, 2015. http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/forsvarsmekanismer.

Olsen, Ole Andkjær og Køppe, Simo: Freuds psykoanalyse, Gyldendal, 1986.

”Forsvarsmekanismer”, Wikipedia. Besøgt d. 10. august, 2015. https://da.wikipedia.org/wiki/Forsvarsmekanisme.

Rasmussen, Rene: ”Sproget revner. Psykoanalyse”, Blink. Litterær analyse og metode, Red. Gorm Larsen og Rene Rasmussen, Aalborg Universitetsforlag, 2014.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt