Analysemetoder

Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens (f. 1943) trykte lærebog Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster - suppleret med nye tekster.

Bogen udkom første gang i 1980 og fire af bogens kapitler, om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk litteraturkritik og impressionistisk litteraturkritik, bibeholdes stort set uden ændringer.

De fire artikler fra den oprindelige bog bliver som nævnt suppleret med helt nye artikler om biografisk litteraturkritik, ideologikritik, psykoanalytisk litteraturkritik, dekonstruktiv læsning, kønskritik,  procesorienteret litteraturpædagogik, læserstyret litteraturpædagogik, kognitiv litteraturanalyse, affektive kulturstudier og undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik.

Arbejdet med metodebogen.dk pågår lige nu - og forventes færdig i løbet af 2020.

Når en ny artikel er færdig og lagt ind på metodebogen.dk, vil det fremgå af en informationsboks på forsiden.

metodebogen.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2022 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt