Analysemetoder

Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens (f. 1943) trykte lærebog Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster - suppleret med nye tekster.

Bogen udkom første gang i 1980 og fire af bogens kapitler, om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk litteraturkritik og impressionistisk litteraturkritik, bibeholdes stort set uden ændringer.

De fire artikler fra den oprindelige bog er nu suppleret med artikler om biografisk litteraturkritik, ideologikritik, psykoanalytisk litteraturkritik, dekonstruktiv læsning, kønskritik,  procesorienteret litteraturpædagogik, læserstyret litteraturpædagogik, kognitiv litteraturanalyse, affektive kulturstudier og undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt