Litteratur

Andersen, H.C. "Den grimme Ælling". I bd. 1 af Mortensen, Klaus P. (red.): Andersen. H.C. Andersens samlede værker 1-18. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal 2003-07

Andersen, H.C.: "Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen". I bd. 3 af Mortensen, Klaus P. (red.): Andersen. H.C. Andersens samlede værker 1-18. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal 2003-07

Andersen, H.C.: "Tante Tandpine". I bd. 3 af Mortensen, Klaus P. (red.): Andersen. H.C. Andersens samlede værker 1-18. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal 2003-07

Austin, J. L.: How to Do Things With Words. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1975 (1962)

Barlby, Finn: "Den befriende forførelse - om "Tante Tandpine" fra 1872". I Barlby, Finn: Det dobbelte liv. København: Dråben 1994

Barthes, Roland: "Forfatterens død". I Barthes, Roland: Forfatterens død og andre essays. København: Gyldendal 2004

Bøggild, Jacob, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Dekonstruktion. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2004

Bøggild, Jacob: Svævende stasis. Arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og historier. København: Forlaget Spring 2012

de Man, Paul: Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. London: Routledge 1989 (1971 University Press of Minnesota, 1983 og 1986 Methuen)

de Man, Paul: Allegories of Reading. New Haven og London: Yale University Press 1979

de Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism. New York: Columbia University Press 1984

de Man, Paul: The Resistance to Theory. London og Minneapolis: University of Minnesota Press 1986

de Man, Paul: Aesthetic Ideology. London og Minneapolis. University of Minnesota Press 1996

de Man, Paul: "Semiologi og retorik". I Erslev Andersen, Lars og Hans Hauge (red.): Tekst og trope. Dekonstruktion i Amerika. Aarhus: Modtryk 1988

de Man, Paul: "Metaforens epistemologi". I Hansen, Per Krogh og Jørgen Holmgaard (red.): Billedsprog. København: Medusa 1997

de Man, Paul: "Tidslighedens retorik". I Walther, Bo Kampmann (red.): Litteraturteoretisk antologi. København: Gyldendal 2001

Dahlerup, Pil: Dekonstruktion. 90'ernes litteraturteori. København: Gyldendal 1991

Derrida, Jacques: Introduction à l'origine de la géométrie de Husserl. Paris: PUF 1962

Derrida, Jacques: L'Écriture et la différence. Paris: Seuil 1967

Derrida, Jacques: La Voix et le phénomène. Paris: Presses universitaires de France 1967

Derrida, Jacques: De la grammatologie. Paris: Minuit 1967

Derrida, Jacques: Marges de la philosophie. Paris: Minuit 1972

Derrida, Jacques: "Signature événement contexte". I Derrida, Jacques: Marges de la philosophie. Paris: Minuit 1972

Derrida, Jacques: "Préjugés: Devant la loi". I Derrida, Jacques m. fl.: La faculté de juger. Paris: Minuit 1985

Derrida, Jacques: "Like the Sound of the Sea Deep Within a Shell: Paul de Man's War". I Derrida, Jacques: Memoirs for Paul de Man. New York og Oxford: Columbia University Press 1989 (oprindelig udgave uden dette essay 1986)

Derrida, Jacques: "Signatur - tildragelse - kontekst". I Derrida, Jacques: Sprog, materialitet, bevidsthed. To essays om metafysikkens lukning. København: Vinten 1976

Derrida, Jacques: "Foran loven". I Bøggild, Jacob, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Dekonstruktion. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2004

Erslev Andersen, Lars og Hans Hauge (red.): Tekst og trope. Dekonstruktion i Amerika. Aarhus: Modtryk 1988

Fibiger, Johannes, Gerd von Buchwald Lütken og Niels Mølgaard (red.): Litteraturens tilgange. København: Hans Reitzels Forlag 2008 (2. udgave)

Grum-Schwensen, Ane: Fra strøtanke til værk. En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab. Ph.D.-afhandling. Syddansk Universitet 2014

Johnson, Barbara: The Wake of Deconstruction. Oxford og Cambridge, Mass.: Blackwell 1994

Jørgensen, Bo. "At jonglere med sand. Dekonstruktion". I Larsen, Gorm og René Rasmussen: Blink. Litterær analyse og metode. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 2014

Kafka, Franz: Processen. København: Gyldendal 1977

Kafka, Franz: "Foran loven". I Kafka, Franz: Dommen og andre fortællinger. København, Gyldendal 1984 (2. udgave)

Kjældgaard, Lasse Horne m. fl. (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2012

Nietzsche, Friedrich: "Om sandhed og løgn i en udenommoralsk forstand". I Henningsen, Niels (red.): Den unge Nietzsches lidelser. Tre tidlige skrifter. København: Hovedland 1995

Poe, Edgar Allan: "Berenice". I Poe, Edgar Allan: The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe. Penguin Books 1982

Rosiek, Jan: Figures of Failure. Paul de Man's Criticism 1953-1970. Aarhus: Aarhus University Press 1992

Ørum, Tania (red.): Til værks. Dekonstruktion som læsemåde. København: Tiderne Skifter 1994

Til toppen

Glossary

Allegori

Allegori betyder 'at sige noget andet', og det er netop i den betydning, at det skal forstås, når man kalder en tekst for allegorisk. En allegorisk fortælling eller et allegorisk digt handler om noget andet, end man måske umiddelbart tror. Man udtrykker det også på den måde, at en allegori skal forstås i overført betydning, dvs. i en anden end dens bogstavelige betydning. Det bedst kendte eksempel på en allegori er H.C. Andersens eventyr Den Grimme Ælling (1843), der på det bogstavelige plan handler om en ælling, der går mange strabadser igennem før den bliver lykkelig, men som i overført betydning skal forstås som en fortælling om, hvordan menneskers liv kan forme sig.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt