Eventyranalyser

Dette tillæg til metodebogen.dk indeholder udvalgte artikler fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik, Forlaget KVAN 1987 (Gyldendal 1982).

Artiklerne er fra bogens anden del, der har titlen: Metoder og analyser - folkeeventyret som oplevelse.

Alle artikler indledes med en metodeintroduktion, der efterfølges af en analyse af et konkret folkeeventyr.

  1. Martin Jørgensen: Bjergmand og bondemand. En sociologisk læsning af Tjenesten hos bjergmanden.
  2. Børge Troelsen: Tro og overtro. En religionsvidenskabelig/teologisk læsning af Den modige svend.
  3. Uwe Dall og Sven Erik Henningsen: Det fortrængte arbejde. En semiologisk/strukturalistisk læsning af Kong Lindorm.
  4. Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsen: Den hjælpsomme aktant. Aktantmodellen og eventyret Gåden i gensidig belysning.
  5. Carsten Høgh: Folkeeventyret som sindbillede. En undersøgelse af Liljekort og Kong Lavring ud fra C.G. Jungs analytiske psykologi.
  6. Jørgen Kurth: Fra sindets fantastiske billedbog. En nykritisk læsning af Prinsessen med de tolv par guldsko.
  7. Bo Møhl og May Schack: Løsrivelse, forførelse og forløsning. En undersøgelse af Prins Hvidbjørn ud fra Bruno Bettelheims analytiske psykologi.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt