Litteratur

Naja Marie Aidt (2006): Bavian, Gyldendal.

Tove Ditlevsen (1948): 'To piger', Dommeren, Athenæum (genoptrykt i Samlede noveller, 1998, Gyldendal (med moderniseret ortografi, idet 'aa' skrives som 'å').

Caspar Eric (2015): Nike, poesi, Gyldendal.

Caspar Eric (2017): Avatar, poesi, Gyldendal.

Nella Larsen (1929): Passing, d.u. Dobbeltliv, 2015, Midtpunkt. Samt under titlen Overgang i Nella Larsen (2015): Kviksand & Overgang og novellerne, Arvid.

Olga Ravn (2016): Den hvide rose, poesi, Gyldendal.

Jytte Rex (1972): Kvindernes bog, Rhodos, genudgivet 2014 med nyt forord af Jytte Rex og efterord af Naja Marie Aidt, Gyldendal.

Kirsten Thorup (1973): Baby, Gyldendal.

Sekundær litteratur:

Tine Andersen og Lise Busk Jensen (1979): Mathilde Fibiger - Clara Raphael, Medusa.

Karen Barad (2003): 'Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matters Comes to Matter', I Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol 28.

Lise Busk-Jensen (2009): Romantikkens forfatterinder, bind 1-3, Gyldendal.

Judith Butler (2010): Kønsballade, Forlaget THP, engelsk udgave 1990.

Judith Butler (2012): 'Passing and Queering. Nella Larsens psykoanalytiske udfordring' (1993), trykt efter Feminisme, red. Tania Ørum og Lilian Munk Rösing, Aarhus Universitetsforlag, 2012.

Janine Chasseguet-Smirgel (1980): 'Den kvindelige skyldfølelse', fra Kvindelighed: en antologi om psykoanalyse og kvindefrigørelse, red. Tania Ørum, Tiderne Skifter, oprindelig trykt i Chasseguet-Smirgel (red.): La sexualité feminine, 1964, Payot, Paris.

Héléne Cixous (1991): 'Medusas latter' i: Kittang o.a.: Moderne litteraturteori, Universitetsforlaget Oslo. Fransk udgave 1975.

Kimberle Crenshaw (1989): 'Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics', University of Chicago Legal Forum.

Pil Dahlerup (1983): Det moderne gennembruds kvinder, Gyldendal.

En arbejdsgruppe (1972): 'Kønspolitisk litteraturanalyse', i Kritik nr. 22.

Maja Bissenbakker Frederiksen (2005): Begreb om begær. Queeringer af nyere dansk litteratur. Syddansk Universitetsforlag.

Luce Irigaray (1985): This Sex Which Is Not One, Cornell University Press, Ithaca, New York, oversat efter Ce Sexe qui n'en est pas un, © 1977 by Editions de Minuit.

Sigmund Freud (1973): '33. Kvindeligheden', i Psykoanalyse. Nye forelæsninger, Hans Reitzel. Tysk udgave 1932.

Luce Irigaray (1985): This Sex Which is Not One, Cornell University Press.

Julia Kristeva (1991): 'Moderskab ifølge Giovanni Bellini' i Køn og moderne tider (red. Marie-Louise Svana og Tania Ørum), Tiderne Skifter. Fransk udgave 1979.

Kvindesprog (1985), red. Hanne Dam, Nynne Koch, Inge-Lise Paulsen og Ulla Ryum, Forum for Kvindeforskning, Særnummer 4, Forlaget Melusine.

Kønsroller i litteraturen (1975), red. Hans Hertel, Informations Forlag.

Robert McRuer (2006): Crip Theory - Cultural Signs of Queerness and Disability, New York University Press.

Marina Moeller- Gambaroff (1990): 'Frigørelse skaber angst', fra Kvindelighed: en antologi om psykoanalyse og kvindefrigørelse, red. Tania Ørum, Tiderne Skifter, oprindelig trykt i Kursbuch 'Frauen' März 1977.

Nordisk kvindelitteraturhistorie bind 1-5 (1993-1998), red. Elisabeth Møller Jensen m.fl., Rosinante. Digitaliseret og opdateret på https://nordicwomensliterature.ned/da/.

David Perkins (1992): Is Literary History Possible, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

Jytte Rex (1978): 'En dør der åbnedes i 1968', Kritik nr. 45.

Anne Birgitte Richard (1982): 'Forskningsoversigt. Dansk litterære kvindeforskning 1970-1981', i Danske Studier.

Anne Birgitte Richard (1996): 'Litteraturhistorie som erindring - en pinlig erindring', i: Bernard Eric Jensen, Carsten Tage Nielsen og Torben Weinreich (red.): Erindringens og glemslens politik, Humanistisk Historieformidling.

Anne Birgitte Richard (2001): 'Kvindelitteraturhistorie - en humlebi i modvind', i EDDA nr 4, Universitetsforlaget, Oslo.

Anne Birgitte Richard (2005): Køn og kultur, Museum Tusculanums Forlag.

Elaine Showalter (1977): A Literature of Their Own: British Women Novelists form Brontë to Lessing, Virago, London.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt