Redaktør

Jørn Ingemann Knudsen (f. 1954) er redaktør for projektet metodebogen.dk. Dvs. at han er redaktionelt ansvarlig for:

  • digitaliseringen af tre udvalgte kapitler om nykritik, strukturalistisk narratologi og impressionistisk litteraturkritik fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster (1980) - og syv udvalgte eventyranalyser fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik (1987, 1982).
  • tilføjelsen af artikler i løbet af 2015-19 om psykoanalytisk kritik, ideologikritik, læserstyret litteraturpædagogik, procesorienteret litteraturpædagogik, kognitiv litteraturanalyse, kønskritik, kulturstudier, dekonstruktion og om danskfagets didaktik, før nu og i fremtiden.

Til toppen

Jørn Ingemann Knudsen har skrevet tre lærebøger til gymnasiale uddannelser om analyse af forskellige genrer:

Foruden metodebogen.dk, som åbnede med sine første artikler 15. okt. 2015, har Jørn lanceret tre andre læremidler til faget dansk, nemlig:

  • dansksiderne.dk, et digitalt læremiddel, der består af læreres læretekster og undervisningsvideoer om danskfaglige delemner. Dansksiderne.dk åbnede d. 25. maj 2015. Målgruppe: Gymnasiale uddannelser.
  • antologien.dk er et digitalt læremiddel, som indeholder en omfattende tematisk inddelt antologi, en teori- og en opgavedel. Åbnet: 17. aug. 2019. Målgruppe: Gymnasiale uddannelser.
  • eventyrsitet.dk, der er en vejledning i at analysere eventyr. Sidens materiale er en revideret udgave af bogen Eventyranalyse.dk, der blev udgivet i trykt format i 2005. Åbnet: 5. nov. 2019.

Jørn er cand.mag. i Musikvidenskab og Dansk og underviser i dansk på hf på HF&VUC Nord, afd. Vest, Aabybro.

metodebogen.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt