Redaktør

Jørn Ingemann Knudsen (f. 1954) er redaktør for projektet metodebogen.dk. Dvs. at han er redaktionelt ansvarlig for:

  • digitaliseringen af tre udvalgte kapitler om nykritik, strukturalistisk narratologi og impressionistisk litteraturkritik fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster (1980) - og syv udvalgte eventyranalyser fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik (1987, 1982).
  • tilføjelsen af artikler i løbet af 2015-19 om psykoanalytisk kritik, ideologikritik, læserstyret litteraturpædagogik, procesorienteret litteraturpædagogik, kognitiv litteraturanalyse, kønskritik, kulturstudier, dekonstruktion og om danskfagets didaktik, før nu og i fremtiden.

Til toppen

Jørn Ingemann Knudsen har skrevet tre lærebøger til gymnasiale uddannelser om analyse af forskellige genrer:

  • Eventyranalyse.dk (Højers Forlag 2005, overtaget af Forlaget Systime i 2007), der er en vejledning i analyse af eventyr. (Læs lektørudtalelse). Bogen sælges ikke mere fra forlaget.
  • Textanalyse.dk (Systime 2006), en bog om analyse af epik (roman/novelle), lyrik og sagprosa. (Læs anmeldelser fra hhv. Gymnasieskolen og Dansk Noter).
  • Virkemidler i reklamer, film og kunstbilleder (Systime 2010). (Læs lektørudtalelse).

Ud over denne side, metodebogen.dk, er Jørn ansvarshavende for følgende digitale læremidler:

  • undefinedantologien.dk er en tekstantologi bestående af tematisk ordnede tekster af forskellige typer (kortprosa, noveller, digte, kunstbilleder, reklamer og musiknumre). Målgruppe: Gymnasiale uddannelser. Åbnet 17. aug. 2019. Lærere har fri adgang, hvis login oprettes.
  • undefineddansksiderne.dk, en hjemmeside bestående af læreres artikler og videoer om danskfaglige delemner. Målgruppe: Gymnasiale uddannelser. Åbnet 25. maj 2015. Fri adgang.
  • undefinedeventyrsitet.dk er en digital vejledning i at analysere eventyr. Sidens materiale er en revideret udgave af lærebogen Eventyranalyse.dk, som blev udgivet i trykt format i 2005. Åbnet 5. november 2019. Fri adgang.
  • undefinedpixidansk.dk, som er et udtræk af et danskfagligt leksikon på antologien.dk. Åbnet 1. april 2023. Fri adgang.

Jørn er cand.mag. i Musikvidenskab og Dansk. Han har senest undervist i dansk på hf på HF&VUC Nord i godt og vel 10 år. Er gået på pension pr. 1. feb. 2023.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt