Redaktør

Jørn Ingemann Knudsen (f. 1954) er redaktør for projektet metodebogen.dk. Dvs. at han er redaktionelt ansvarlig for:

  • digitaliseringen af tre udvalgte kapitler om nykritik, strukturalistisk narratologi og impressionistisk litteraturkritik fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster (1980) - og syv udvalgte eventyranalyser fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik (1987, 1982).
  • tilføjelsen af artikler i løbet af 2015-19 om psykoanalytisk kritik, ideologikritik, læserstyret litteraturpædagogik, procesorienteret litteraturpædagogik, kognitiv litteraturanalyse, kønskritik, kulturstudier, dekonstruktion og om danskfagets didaktik, før nu og i fremtiden.

Til toppen

Jørn Ingemann Knudsen oprettede omkring 2005 det danskfaglige website textanalyse.dk. Senere (i 2007) blev han ansat på forlaget Systime som udvikler og ajourfører af selvsamme website. Systime overtog sitet i 2010, og nye forfattere har efterfølgende sat deres kvalificerede præg på websitet, der nu fungerer som en såkaldt iBog på adressen textanalyse.systime.dk.

Jørn har også skrevet tre lærebøger til gymnasiale uddannelser om analyse af forskellige genrer:

Foruden metodebogen.dk, som åbnede med sine første artikler 15. okt. 2015, er Jørn i gang med at udvikle to andre læremidler til faget dansk, nemlig:

  • dansksiderne.dk, et digitalt læremiddel, der består af læreres læretekster og undervisningsvideoer om danskfaglige delemner. Dansksiderne.dk åbnede d. 25. maj 2015. Målgruppe: Gymnasiale uddannelser.
  • antologien.dk er et digitalt læremiddel, som indeholder en omfattende tematisk inddelt antologi, en teori- og en opgavedel. Åbnet: 17. aug. 2019. Målgruppe: Gymnasiale uddannelser.
  • eventyrsitet.dk, der er en vejledning i at analysere eventyr. Sidens materiale er en revideret udgave af bogen Eventyranalyse.dk, der blev udgivet i trykt format i 2005. Åbnet: 5. nov. 2019.

Jørn er cand.mag. i Musikvidenskab og Dansk og underviser i dansk på hf på HF&VUC Nord, afd. Vest, Aabybro.

metodebogen.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2020 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt