Anmeldelse af bogen Textanalyse.dk

Systematisk værkstøjskasse

Af Anders Nielstrup Sørensen, Silkeborg Amtsgymnasium

Læseren af Dansk Noter er nok allerede bekendt med Jørn Ingemann Knudsens vidt forgrenede hjemmeside textanalyse.dk, om ikke andet så fra elevers henvisninger til siden. Nu er en del af materialet herfra kommet i bogform, først og fremmest til brug på ungdomsuddannelserne.

     Textanalyse.dk er en grundlæggende indføring i analyse af episke og lyriske tekster samt sagprosa. For hver af disse teksttyper er indføringen ganske ukontroversielt systematiseret ud fra seks grundspørgsmål (om genre, forfatter, indholdselementer, virkemidler, vurdering, perspektivering), og over henholdsvis 70, 50 og 60 sider præsenteres en lang række underspørgsmål, fokuspunkter og analytiske værktøjer i relation hertil.

     Jørn Ingemann Knudsens bog bringer ikke et væld af nye analytiske metoder og termer til torvs, men udmærker sig ved at fremstille og forklare de kendte med på den ene side en grundighed, som sjældent er for omstændelig, og med på den anden side en klarhed, som ikke er overfladisk, En logisk opbygning, et indbydende layout, et relativt økonomisk sprog og en række særdeles gode modeller bidrager hertil.

     Som sådan er Textanalyse.dk en udmærket bog at have ved hånden og et anvendeligt redskab i forbindelse med danskundervisningen i studieretningsforløbet. Til bogen er knyttet en del (især eksemplificerende) web-materiale, som man kan få adgang til med e-nøgle via Systimes hjemmeside. Der er imidlertid mere at hente på forfatterens egen hjemmeside.

     Senere på året udkommer et supplerende bind om analyse af billeder, Af forfatterens hjemmeside fremgår det desuden, at han barsler med et omfattende analyseleksikon,

     Jørn Ingemann Knudsen: Textanalyse.dk. Systime 2005. 214 sider. Kr. 225.- (incl. moms). E-nøgle kr. 50.- (incl. moms).

Kilde: DANSK NOTER, nr. 3, oktober 2005, udgivet af Dansklærerforeningen, ansvarshavende redaktør Flemming Kundahl.

Læs også anmeldelse fra Gymnasieskolen.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt