Anmeldelse af bogen Textanalyse.dk

Dansk - En værktøjskasse til tekstanalyse

Tekstanalyse.dk af Jørn Ingemann Knudsen. 220 sider, 180,- kr. ekskl. moms. Forlaget Systime.

Der er de sidste fem-seks år udkommet en udgivelse til tekstanalyse i gymnasiet cirka hvert andet år, og de af dem, jeg har haft lejlighed til at studere, har i det store og hele været velfungerende. Men om en lærer føler trang til at anskaffe sig en lærebog i analyse, er ikke blot et økonomisk spørgsmål (antal kroner på lærebogskontoen). Det handler også om pædagogisk praksis. Nogle vil hævde, at analyse er et spørgsmål om practice by doing, hvorfor et par siders selvfabrikeret analysepapir vil være tilstrækkeligt at uddele til eleverne. Selv denne gruppe vil dog nok være af den mening, at den værktøjskasse, som Jørn Ingemann Knudsens analysebog, »Tekstanalyse.dk«, udgør, ville være et godt tilbud at kunne placere i elevernes hænder.

Forfatteren nævner selv udtrykket »værktøjskasse« adskillige gange undervejs, og det er jo netop, hvad bogen har karakter af. Udgivelsen er således meget grundig og detaljeret i sin gennemgang af de begreber, en analyse kan gøre brug af, men en tømrer har jo også i sin værktøjskasse noget værktøj, han kun gør brug af ved meget sjældne lejligheder, men alligevel ikke kan undvære.

Bogen er delt op i tre afsnit, der omhandler dels epik, lyrik og sagprosa, hvilket er ensbetydende med enkelte gentagelser undervejs, og i et enkelt afsnit bliver udgivelsen da også for deltaljeret og næsten banal som i kapitlet om en teksts personrelationer. Men denne lille svipser er en undtagelse i en bog, der er karakteriseret ved en fornem præcision og høj kvalitet. Tag bare gennemgangen af, hvordan man kan udlede en teksts tema. Det er næppe forklaret så kort og klart (og bedre) i nogen anden udgivelse til gymnasiet. Derudover er de skematiske opstillinger af f.eks. en sagprosas fremstillingsformer og en teksts sproglige stilelementer yderst vellykkede.

Det er nok i gennemgangen af en sagprosateksts bestanddele, at udgivelsen vil vise sig at gøre bedst fyldest, for her er der faktisk mig bekendt ikke ret mange brugbare på markedet. Afsnittet i dette kapitel om en sagprosas kilder er således forbilledligt formuleret, og også de øvrige afsnit (herunder om komposition og argumentationsformer) har nødvendige og ajourførte pointer til en analyse af et nutidigt stykke sagprosa.

Det er altså en velgennemført og overskuelig værktøjskasse i skriftlig form, vi her tilbydes. Den har simpelthen det hele med, genrer, fortællerforhold, aktantmodel, berettermodel, billedsprog osv., og undervejs er der teksteksempler, så værktøjet kan anvendes i praksis. Og da sproget passer til modtagergruppen, er det svært at finde på ret mange kritiske indvendinger. Det er i hvert fald ikke lykkedes for mig!

Niels Martinov

Kilde: Gymnasielærerforeningens medlemsblad Gymnasieskolen, 31. okt. 2005.

Læs også anmeldelse fra Dansk Noter.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt