Anmeldelse af bogen Eventyranalyse.dk

Lektørudtalelse

Dansk Bibliotekscenter d. 1. april 2005:
Ingemann Knudsen, Jørn: Eventyranalyse.dk; redaktør Henrik Højer Mikkelsen. - Højers Forlag. - 136. - DK 39.17

Dette er en særdeles grundig præsentation af de grundlæggende færdigheder, der skal til for at kunne analysere et eventyr.

Bogen er meget omfattende. Den signalerer seriøsitet med megen tekst, masser af modeller og skematiske oversigter - og ganske få (oplivende) fotos eller tegninger.

Det er altid godt af få redskaber, der kan hjælpe en til at blive en bedre tekstlæser, og mange lærere efterlyser materiale til eget brug.

Opbygningen er yderst systematisk, men det understreges dog, at man netop i en analyse skal udvælge de elementer, der er relevante for den pågældende tekst fx forskellige typer personkarakteristik, eventyrets modsætningslov eller fortælletekniske virkemidler for blot at nævne nogle få af bogens delemner.

Der er ordforklaringer- og kommentarer, litteraturliste og stikordsregister.
Til gengæld glimrer eventyrene ved deres fravær. Kun glimtvis optræder de i bogens eksempler.

Bogen er en form for opslagsværk og baggrundsmateriale. Læseren får først optimalt udbytte af bogens teori sammen med diverse eventyr.

Til bogen er knyttet en lige så omfattende hjemmeside www.eventyranalyse.dk.

Målgruppen er først og fremmest studerende og lærere dels i folkeskolen, men også på ungdomsuddannelserne.

Spændende forside.

Bodil Pedersen

Glossary

Henrik Højer

forlagsdirektør for Højers Forlag, Aalborg

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt