Aforisme

Aforisme: »strøtanke«, tanke udtrykt i en kort, tilspidset eller overraskende form, fx igennem antitese*:

En Filosof, der er meget nymodens, bliver snart meget gammeldags eller metafor*: En Følelse, som Ejermanden selv har Nydelse af, er en forfjasket, befingret Blomst.

Fordi aforismen især er påfaldende ved sin formulering, kan den betragtes som en digterisk mini-genre [1]. Danske aforistikere er Poul Martin Møller (jf. citaterne i og ved denne artikel), Jacob Paludan, Nis Petersen.

[1] En aforisme om aforismen:

Strøtanker, som Frugter af Øjeblikkets klarere Anskuelse, ere poetiske ved deres aforistiske Form, ikke videnskabelige. De ere Tænkningens Kulminationspunkter - et Slags Hermafroditer (: tvekønnede væsner), halv Poesi, halv Prosa.

(Poul Martin Møller, o. 1820).

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt