Ballade

Ballade: kortere fortællende digt med lyrisk islæt i form af beskrivelse og stemningsskildring. Romantikkens* kunstballader (i Danmark fx Oehlenschlæger, Winther, Aarestrup) er inspireret af folkelig balladedigtning som middelalderens »folkeviser«*. Moderne folkeviseforskning foretrækker netop ordet »ballade«, fordi »folkevise« er misvisende [1].

[1] Ballade og folkevise:

Med ballad förstås i detta arbete den nordiska medeltidsballaden . . .
. . . jag (använder) för balladen uteslutande benämningen ballad, däremot aldrig beteckningen folkvisa när enbart balladen åsyftas. Jag betraktar balladen som en folkvisa, men som endast en av de många folkvisekategorierna.

(Bengt R. Jonsson: Svensk Balladtradition I, 1967)

Til toppen

Glossary

Folkevise

også kaldet 'ballade'. Oprindelig kendetegnet ved at være en fortælling, der blev fremført som sang. En folkevise var skrevet på vers (dvs. inddelt i strofer) ofte med omkvæd. Folkevise-genren blev introduceret i Norden i 1200-tallet. Man kender til 837 oprindelige folkeviser i Norden fra den tid. Over 300 af dem er danske. Læs mere på Dansk Wikipedia.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt