Blank verse

Blank verse: versemål, bestående af 5 jamber* og uden rim (»blank«: tom, urimet). Blank verse tilhører den dramatiske digtning: Shakespeare og den brede Shakespearetradition, i Danmark mellem 1770 og 1870. Det jambiske grundmønster behandles meget frit; blank-verse-diktionen står talesproget nær [1].

Jf. Enjambement*.

[1] Blank verse-diktionen er talenær:

Morgiane (sidder og spinder Bomuld):
Jeg veed ey hvordan det er med min Søn.
Han skulde dog vel aldrig være syg?
Han trækker Veiret tungt, og stirrer hen
Bestandig i den samme Krog, og taler
Fast ey et Ord. Og taler han engang, Saa
er der ikke mere Samling i,
Og ikke mere sund Philosophie,
Som man jo kalder det, end hos min Kat ...

(Oehlenschlæger: Aladdin, 1805)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt