Commedia dell' arte

Commedia dell' arte: folkelig teaterform, udviklet i Italien i 1500-tallet og derfra overført til Frankrig. Commedia dell’ arte er komedie*, som bygger på improvisation; »arte« betyder (skuespiller)kunst. Kun handlingens hovedtræk er nedskrevet og ligger fast på forhånd. Personerne er faste typer med samme karaktertræk og adfærd i hvert stykke: den gerrige gamle købmand, den listige tjener, den pralende soldat. I spillet dominerer aktion over dialog*, jf. Lazzi*.

En række scener fra det franske repertoire i slutningen af 1600-tallet blev udgivet af truppens leder Gherardi: Le Théâtre Italien, 1691-97. Netop dette repertoire var en vigtig inspiration for den store franske komediedigter Molière, og, dels gennem ham, dels direkte, for Holberg [1]; i Holbergs komedier genfindes nogle af de faste figurer og mange lazzi.

Commedia dell' arte-traditionen er bevaret i Pantomimeteatret i Tivoli, og fornyet i moderne teater: Dario Fo, herhjemme fx »Banden«.

[1] Holberg møder commedia dell’ arte i Rom 1716:

...efter Nye-Aar kom der til Rom alle de Gøglere, Comoediantspillere og Liniedansere, som jeg troer, der fandtes i heele Italien, saa at det heele Huus blev fuldt af Comoediant-spillere, som lige til den mørke Nat exercerede sig, hvormed de plagede mig, som var syg af Feberen, om Natten, og forstyrrede mig i mine Studeringer om Dagen. Efter Juul kommer der alletiider saaledes vel 10 eller 12 Bander til Rom. Enhver Bande udvælger sig sine visse Fabler, som de alletiider slider paa. Den Bande, som laae i vores Huus, havde en Comoedie om en Medicus, der ungefær kom overeens med den Comoedie af Moliere: Medicin malgré lui. Hovedmanden for den havde Doctorens Rolle, hvorudover han og var Doctor den heele Vinter igiennem, saasom de spillede intet uden det samme Stykke . . .

(Holbergs første levnedsbrev, lat. 1728, anonym overs. 1745)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt