Denotation

Denotation: »benævnelse«, det forhold, at et bestemt ord henviser til, denoterer, en bestemt forestilling. I praksis kan man sige, at et ords denotation er dets leksikalske betydning.

Udover denne grundbetydning har mange ord også bibetydninger, konnotationer*. »Bølge«, »vove« og »sø« har samme denotation, men delvis forskellige konnotationer, se citat ved artiklen Konnotation*.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt