Deus ex machina

Deus ex machina: »gud fra maskinen«, betegnelse for en hjælpeforanstaltning, der pludselig, uden at være forberedt eller motiveret i den foregående handling, dukker op i slutningen af et drama* og løser den tilsyneladende uløselige knude.

Deus ex machina er som regel en person, fx løjtnanten i Holbergs »Erasmus Montanus«.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt