Digt

Digt: et litteraturværk i bunden form. Ved bunden form forstår man traditionelt, at sproget er organiseret i ct fast metrum*, evt. med rim*.

I prosadigte ytrer den sproglig-stilistiske bearbejdelse sig dog ved billedstrukturer og gentagelser* og ved en mere eller mindre udtalt tendens til rytmisk prægning.

Et digt er som regel et stykke lyrik*, men ordet bruges også om formstrenge værker i andre genrer*.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt