Direkte tale

Direkte tale: den ordrette gengivelse af, hvad en person siger. Den direkte tale introduceres gerne med en angivelse af, hvem der taler.

I ældre fortællestil gengives personernes tanker ofte som direkte tale. Med naturalismen* afløses denne form for indre monolog*. Jf. Dialog*.

metodebogen.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2020 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt