Dramaturgi

Dramaturgi: læren om dramaets og skuespilkunstens teori og teknik. Den dramaturgiske analyse beskæftiger sig med dramaet som et scene-værk, altså med opførelser eller opførelsesmuligheder.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt