Folkeminde

Folkeminde: fællesbetegnelse for ethvert bevaret levn af almuens, »folket«s liv i ældre tid.

Nogle folkeminder tilhører den åndelige kultur: trosforestillinger (folketro, overtro) og dertil knyttede ritualer og skikke; digtning: myter*, sagn*, eventyr*, ordsprog*, folkeviser*; sæd og skik: traditioner ved bryllup, barnedåb, begravelse etc.

Andre folkeminder repræsenterer den materielle kultur: møbler, husgeråd, værktøj, klæder.

Folkeminder kaldes også »folklore«. Dette engelske ord bruges tillige om studiet af folkeminder, folkemindeforskningen.

Til toppen

Glossary

Folkevise

også kaldet 'ballade'. Oprindelig kendetegnet ved at være en fortælling, der blev fremført som sang. En folkevise var skrevet på vers (dvs. inddelt i strofer) ofte med omkvæd. Folkevise-genren blev introduceret i Norden i 1200-tallet. Man kender til 837 oprindelige folkeviser i Norden fra den tid. Over 300 af dem er danske. Læs mere på Dansk Wikipedia.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt