Forfatter

Forfatter: ophavsmanden til en skreven eller trykt fremstilling, uanset om denne er fiktion* eller sagprosa*. Det neutrale, saglige ord »forfatter« er i dag ved at fortrænge det værdiladede »digter«*.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt