Kapitel

Kapitel: afsnit i en roman, fremhævet af forfatteren med nummer eller overskrift. Kapitlet udgør en mere eller mindre sluttet indholdsenhed. Det kan foregå inden for et begrænset tidsrum eller på det samme sted; overgangen til næste kapitel kan så indebære et tidsspring eller stedskifte [1]. Eller kapitlet kan være samlet omkring en enkelt vigtig begivenhed eller en selvstændig delhandling.

Romanens kapitler forbindes almindeligvis af handlingssammenhængen, men kan desuden, på tværs af handling* og kronologi*, knytte sig til hinanden som paralleller og kontraster, jf. Gentagelse* og Antitese*.

[1] Diskrete tidsspring fra kapitel til kapitel:

II: Det var de korte Dage. Saa strid Regn og saa mat Snesjap . . .
III: Det var hen i Foraaret.
VI: Vinteren gik og Vaaren og Somren, der smilte over Markerne.
VII: Det var den første Vinterdag. Høj Luft og tyndt Snelag over den letfrosne Jord.

(Herman Bang: Ved Vejen, 1886)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt