Kvantitetslitteratur

Kvantitetslitteratur: en betegnelse for den mest læste fiktions*-litteratur, foreslået af Erland Munch-Petersen [1]. En kvantitets-undersøgelse omfatter både den finlitterære produktion og triviallitteraturen*, og både hjemlige og oversatte forfattere.

Hvordan opgøres kvantitetslitteratur?

Først efter 1900 kender man med nogenlunde sikkerhed oplagstallene; altså hvor mange eksemplarer den enkelte bog er trykt i. Ellers må man nøjes med at undersøge, hvor mange gange der er udkommet noget af den enkelte forfatter, idet man her medtager både nye titler, nye oplag af ældre udgivelser og nye oversættelser.

Hvem er mest læst?

I en opgørelse over de mest læste bøger i et tidsrum indtager dén litteratur, som litteraturhistorierne beskæftiger sig med, kun en forholdsvis beskeden plads. I Munch-Petersens liste over kvantitets-forfattere mellem 1800 og 1900 optræder H.C. Andersen som nr. 17, St.St. Blicher som nr. 28. Det store flertal er rene trivialforfattere; dog besættes 1. og 2. pladsen af Alexandre Dumas d.æ. (1802-1870) og Charles Dickens (1812-1870).

I dette århundrede synes de litterært anerkendte samtidsforfattere at vinde noget frem [2]. Men her må man huske, at triviallitteraturens små oplag (ingen genoptryk!) modsvares af et masseopbud af titler og forfattere, og at man jo heller ikke får registreret den omfattende ugebladslæsning, når man spørger, hvilke forfattere folk foretrækker.

Hvad kan kvantitetsundersøgelsen bruges til?

Når man har opstillet en liste over et tidsrums mest læste forfattere, kan man undersøge, hvad de repræsenterede forfattere har tilfælles mht motiv*-valg, genre*-valg, personopfattelse og -karakteristik, fortællestil. En sådan undersøgelse fremdrager de dominerende træk i tidsrummets litterære kultur. Den supplerer den traditionelle litteraturhistorie, - også på den måde, at den peger på andre kvaliteter hos de store forfattere end deres anerkendte kunstneriske fortrin.

[1] Kvantitetslitteratur:

Ved at forbinde de grundlæggende tanker i litteratursociologien, at søge konkrete tal for produktion, udbredelse og brug af litteraturen, med den grundlæggende tanke i studiet af triviallitteratur, at undersøge den meget læste litteratur, som æstetikerne afviser, kan vi nå frem til et studium af kvantitetslitteraturen.

For hver af de registrerede forfattere noteres, med hvor mange bind han er udkommet. Ved et bind forstås en selvstændigt pagineret enhed, hvad enten det drejer sig om en førsteudgivelse respektive førstegangs oversættelse, et nyt oplag, eller en ny udgave respektive ny oversættelse. Man kan f.eks. rette sin undersøgelse mod alle, der er udkommet med 20 bind eller derover . . .

(Erland Munch-Petersen: Romantisk Underholdning, 1970)

[2] De 10 mest solgte bøger i Danmarks største internetboghandel Saxo i 2014:

1. Den grænseløse - Jussi Adler-Olsen
2. På kanten af evigheden - Ken Follett
3. Stå fast - Svend Brinkmann
4. Kvinden de meldte savnet - Sara Blædel
5. Stoner - John Williams
6. Sønnen - Jo Nesbø
7. Stalker - Lars Kepler Stillidsen & Donna Tartt
8. Den letteste vej til 5:2 kuren - Gitte Heidi Rasmussen
9. Stillidsen - Donna Tartt
10. Den hemmelige socialdemokrat - Anonym

(Uffe Christensen: "Her er årets 10 mest solgte bøger", artikel i jyllands-posten.dk, d. 29.12.2014)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt