Lazzi

Lazzi: komiske optrin i et skuespil. Lazzi-traditionen udvikles i den italienske maskekomedie, commedia dell'arte*, og overtages af Molière og herhjemme Ludvig Holberg [1]. De klassiske klovnnumre i cirkus er rendyrkede lazzi; en moderne aflægger er (stum)filmfarcens »gags«.

[1] Lazzi:

Vielgeschrey: Jeronymi Søn her udi Byen.
Advocat: Godt! Fløyter. Har I det?
Vielgeschrey: Ja, Comma.
Advocat: Forgangen Aar af mig . . .
Rykker ham udi Haaret.
Har I det?
Vielgeschrey: Hvorfor rykker I mig i Haaret?
Advocat: Ey! Det betyder Parenthesis.
Vielgeschrey: Ey, da skal du faa en Ulykke!
Gir ham et Ørefigen.
Se! Det betyder Claudatur Parenthesis (: parentesen slut):

(Holberg: Den Stundesløse, tr. 1731)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt