Metrum

Metrum (versemål): taktleds-strukturen i et vers* (en verslinje). Jf. Alexandriner*, Blank verse*, Hexameter*, Nibelungenstrofe*.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt