Perifrase

Perifrase: »Omskrivning« foreligger, når den simple, normale benævnelse for en ting erstattes af et mere kompliceret udtryk, som gerne fremhæver egenskaber eller funktion, fx »lærdomstempel« for »skole«.

Til forskel fra metonymi*, som isolerer en egenskab eller en anden del af et hele, refererer perifrasen til tingen i sin helhed: »(Mætte de sultne) munde« er et metonymisk udtryk, mens »livsfrugter« er en perifrase for: »børn«. Som dette eksempel viser, kan perifrasen have et metaforisk* præg.

Perifrasen er karakteristisk for barokkens* stil, som skyer det tilvante og upåfaldende, og som netop stræber efter den monumentalitet og bredde, der ledsager omskrivningen [1]. - En særlig form for perifrase er den old-islandske skjaldepoesis »kenninger«.

[1] Barokken ynder perifrasen:

O, rene Danske Lov, du Rettens søde Kerne,
Du al Retfærdigheds Nordleding (: polarstjerne), Lins og Stjerne,
Du Middel-Punkt udi al Jordens Cirkelret . . .
Som af Kong Christian den Femte vel blev sæt! . . .

(Kingo: Overskrift til Københavns Byting, 1688)

Til toppen

Glossary

Metonymi

En metonymi er et ord eller et udtryk, der skal forstås i overført eller udvidet betydning, idet det peger på et andet ord eller udtryk, som det er erstatning (substitution) for, og som det betydningsmæssigt har nærhed til/forbindelse med.

Et par eksempler: De ville en tur i det grønne, hvor udtrykket i det grønne er erstatning for 'naturen'. Det hvide hus har besluttet..., hvor udtrykket Det Hvide Hus er substitution for den politiske ledelse (præsidenten) i USA.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt