Personifikation

Personifikation: Kaldes det fænomen, at begreber tillægges menneskelige egenskaber eller fremstilles i menneskelig skikkelse. Ordene »personifikation« og »besjæling«* bruges ofte i flæng; det er dog rimeligt at holde de to former for menneskeliggørelse ude fra hinanden, da de forekommer i meget forskellige stilsammenhænge.

Personifikationen er især udbredt i ældre litteratur før 1800. Der er gamle traditioner for at fremstille dyder og laster som guder i menneskeskikkelse. Barokkens* og klassicismens* personifikationsteknik imiterer antikkens* digtning (epikerne Homer og Vergil, de romerske lyrikere) [1]. Men personifikationens anskuelighed kan tiltrække lyrikere til enhver tid [2].

[1] Personifikation i ældre lyrik:

Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe,
Lykke, Ulykke de ganger paa Rad,
Medgang og Modgang hinanden anraabe,
Soelskin og Skyer de følgis og ad . . .

(Kingo, 1681)

[2] - og i moderne:

Fremgang slår følge med ufred,
Rigdom med angst for at miste . . .

(Cecil Bødker, 1956)

Til toppen

Glossary

Besjæling

I billedsproglig sammenhæng er en besjæling en særlig form for trope, der er kendetegnet ved, at en konkret ting/et objekt tillægges menneskelige træk eller på anden måde levendegøres.

Eksempel: Havet glider rødmende ind i solens ild. (Fra Gustaf Munch-Petersens digt rids, 1937). I denne verslinje tillægges det konkrete element 'havet' den menneskelige egenskab at kunne rødme.

Homer

Homer var måske en græsk digter, der levede i det 8. årh. f. Kr. Han er af mange regnet for at være forfatter til de to epos Iliaden og Odysseen.

Personifikation

I billedsproglig sammenhæng er en personifikation en særlig form for trope, der er kendetegnet ved, at et abstrakt forhold eller begreb tillægges menneskelige træk eller på anden måde levendegøres.

Eksempel: Som husked du et øjebliks sorger, (...) / som venter skinsygt på, at du skal skænke dem en tanke. (Fra William Heinesens digt Pigen og månen, 1927). I disse verslinje tillægges de abstrakte begreber 'øjeblikket' og 'sorger' hver deres menneskelige egenskaber: Øjeblikket tillægges den egenskab at kunne sørge, og sorgerne tillægges den egenskab at kunne være jaloux.

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt