Perspektivering

Perspektivering: Nykritikkens* betegnelse for en læsemåde, der forbinder den snævre tekstanalyse med en historisk placering af tekstens tematiske udsagn, genre* og stil*.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt