Retorisk spørgsmål

Retorisk spørgsmål: Udbrud eller udråb, maskeret som et spørgsmål. Et svar forventes ikke: »Hvor længe skal vi finde os i det?« ( : »Nu kan det være nok!«).

Det retoriske spørgsmål kan være rettet til læseren eller til en person eller personificeret størrelse; i alle tilfælde er fænomenet som direkte henvendelse beslægtet med apostrofen*. Virkningen er en følelsesmæssig intensivering [1].

[1] Retorisk spørgsmål:

. . . Hvor er der plads til paladser af fibre og blade,
Paladser af rødder og årer, søjler der bærer kroner?
Hvor kan træerne bygge imellem sig
Rum der fyldes af kviste og stilhed?
Hvor samler vinden sig inden springet?
Hvor sov er stenen i fred for de frygtsommes skridt
Og de hånliges latter?
Hvor kan påfuglen brede sin himmel ud?
Men dette er asfaltsletten . . .

(Uffe Harder: Asfaltslette, 1960)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt