Rolledigt

Rolledigt: Digt, hvis jeg-person fremtræder tydeligt markeret i henseende til fx køn, alder, erhverv. Denne markering kommer i reglen allerede til udtryk i titlen: Fiskeren synger, Moderens Sang.

Hvis man imidlertid hævder, at det »jeg«, der taler i et digt, under alle omstændigheder er en fiktiv størrelse, som kun eksisterer i teksten (og altså ikke er identisk med digteren), er der ingen principiel forskel på rolledigtet og anden lyrik.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt