Sagprosa

Sagprosa: Betegnelse for enhver prosafremstilling, der ikke har fiktions*-karakter. Oftest beskriver sagprosa den faktiske virkelighed: Den kan derfor i modsætning til fiktionen bedømmes som sand eller falsk, saglig eller usaglig, objektiv eller subjektiv. Dette gælder dog ikke påbud, formaninger etc., som imidlertid vil have adressaten til at handle i den faktiske virkelighed. Grænsen mellem sagprosa og fiktion kan undertiden være vanskelig at trække, jf. Dokumentarisme*, Essay*, Fiktion*, og citater ved artiklerne Retorik* og Sagn*. Ældre tiders historieskrivning (Herodot, Tacitus, Saxo) er neutral over for modsætningen.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt