Scene

Scene:

1) Betegnelse for det sted, hvor et drama udspilles, skuepladsen. Der kan ofte påvises en sammenhæng mellem scenens opbygning og tekniske indretning og fremstillingsformen i den dramatik, der skrives for den enkelte scenetype.

Simultanscenen opstiller en række lokaliteter (fx Himmel, Jord og Helvede) side om side. Denne middelalderlige sceneform er endnu en forudsætning for Shakespearedramaets frie handlingsgang med store spring i tid og sted. Den moderne drejescene gør det muligt hurtigt at veksle mellem vidt forskellige scenebilleder.

2) Betegnelse for et afsnit af et drama. I traditionel dramatik er scenen et underafsnit af en akt*, og markerer ændringer i gruppen af optrædende: Når en person går eller kommer, skiftes der scene. Nyere teater (Brecht) forkaster akt-strukturen og inddeler udelukkende efter scener. Scenen bliver da, som kapitlet i en roman, en indholdsenhed: Den rummer et kontinuerligt, relativt afsluttet handlingsforløb.

3) Se Panorama/scene*.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt