Stilfigur

Stilfigur: Den romerske retoriks* og den senere stilforsknings betegnelse for et stort antal forskellige stiltræk. Man har fra gammel tid karakteriseret nogle figurer i forhold til et normalsprogs*begreb som: tilføjelser (polysyndese*, enhver form for gentagelse), udeladelser (asyndese*) eller ombytninger (inversion*). Andre figurer sammenstiller ordbetydninger på en påfaldende måde: antitese*, zeugma*. En tredje gruppe er de såkaldt »retoriske« eller »dramatiske« figurer: apostrofe*, klimaks*, retoriske spørgsmål*. Uden for figurerne falder derimod enhver anvendelse af ord i en anden betydning end den normalsproglige: billedsprog*, ironi*, hyperbel*, litot*. Disse stiltræk kaldes under ét for »troper«.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt