Suggestiv

Suggestiv: Tillægsord dannet til »suggerere«: påvirke ved at appellere til det ubevidste, vække stemninger i stedet for at fremsætte argumenter til bevidst stillingtagen. »Suggestiv« er symbolismens* egen betegnelse for retningens stil-bestræbelse: Fantasien skal vækkes og frigøres med antydninger, ikke bindes af alt for præcise beskrivelser [1].

[1] Suggestiv:

. . . Thi det er Kunsten: at glemme, at undgå de banale Erindringer, som du ikke har gennemfølt - Kunsten at fremkalde Indtryk og Stemning uden direkte at skildre, den suggestive Kunst. . .

(Sophus Claussen i »Taarnet«, 1893)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt