Synkron(isk)

Synkron(isk): »Samtidig«. Synkronisk forskning studerer og sammenligner fænomener, som de foreligger i sig selv - ikke som historisk tilblevne størrelser, faser i en udvikling. En synkron genre*-teori vil definere den enkelte genre som almengyldig kategori, og fx hævde, at der gennem de forskellige litteraturhistoriske perioder eksisterer et konstant novellebegreb.

I praksis er således »synkronisk« ensbetydende med »a-historisk«, »systematisk«. Modsætningen er »diakronisk«.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt