Syntaks

Syntaks: Læren om, hvordan sproglige størrelser (sætninger, led, ord) forbindes indbyrdes.

  1. Læren om sætningers indbyrdes forbindelse, jf. Paratakse*, Hypotakse*, Asyndese*, Polysyndese*.
  2. Læren om sætningers indre bygning. jf. Emfase*, Inversion*.
  3. Læren om det enkelte sætningsleds opbygning, jf. genstandshelhed*.

Generelt: jf. Forvægt*, Bagvægt*.

Syntaktiske iagttagelser er en vigtig del af enhver stil*analyse.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt