Synæstesi

Synæstesi: »Samsansning«; betegnelse for det forhold, at en påvirkning (også) opleves med en anden sans end den, der normalt registrerer påvirkninger af den pågældende art, fx når man oplever dybe toner som »mørke«, og høje som »lyse«. Formuleringer af synæstetiske oplevelser er karakteristiske for romantik* og symbolisme*; synæstesien udtrykker den oplevendes fuldkomne samfølelse med naturen. - Men synæstesi forekommer overhovedet uden særlig periodetilknytning i skildringer af et jegs spontane, ureflekteret åbne oplevelse af omverdenen [1].

[1] Synæstesi:

. . . da gror i hjerteøret hammerekko
en buet lyd af syn
af dufte farvet moll imellem skyer
da tier ingenlyd du vågner
og har hørt det

(Klaus Rifbjerg: Voliere, 1962)

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt