Vaudeville

Vaudeville: Intrige*-komedie med mange indlagte sange. Den opr. franske genre blev i dansk litteratur indført af J.L. Heiberg; Kong Salomon og Jørgen Hattemager (1825), Aprilsnarrene (1826), Recensenten og Dyret (1826), De Uadskillelige (1827), Nei (1836).

Til toppen

Glossary

Vaudeville

Let satirisk lystspil med indlagte sange (kilde: Den Store Danske).

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt