Versfod

Versfod: en bestemt kombination af trykstærke og tryksvage stavelser. Versfoden udgør den mindste enhed i et metrum.

Almindeligvis betegnes de trykstærke stavelser med -, de tryksvage med ◡. Traditionel metrik* skelner et meget stort antal versfødder. De almindeligste er jambe (◡-), trokæ (-◡), anapæst (◡◡-), daktyl (-◡◡) og spondæ (--).

I moderne metrik foretrækker man i stedet for versfødder at tale om taktled, der hver består af et taktslag (en hævning) + mellemrummet til næste taktslag. Dette mellemrum udfyldes af en eller flere tryksvage stavelser. Jf. Alternation*. I stedet for at skelne mellem fx jambiske og trokæiske vers, noterer man, om verset har optakt (indledende tryksvag stavelse) eller ej.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt