Metodebogen.dk

Denne hjemmeside, metodebogen.dk, er et digitalt læremiddel om forskellige analysemetoder til litterære og andre æstetiske tekster.

Læremidlet består af en digitalisering af udvalgte kapitler i Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsens bog Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster suppleret med nye artikler om forskellige metoder til analyse af æstetiske tekster, der har vundet genklang i undervisningen, siden bogen udkom i 1980.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af metodebogen.dk.

Indholdsfortegnelse lige nu

1. Undersøgelse af danskfagets didaktik - af Nikolaj Elf (2017)

2. Analysemetoder

- Nykritikken (fra Metodebogen, 1980)
- Strukturalistisk narratologi (fra Metodebogen, 1980)
- Marxistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
- Impressionistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
- Psykoanalytisk litteraturkritik - af Simon Østermark Andreasen (2016)
- Ideologikritik - af René Rasmussen (2015)
- Kønskritik - af Anne Birgitte Richard (2017)
- Procesorienteret litteraturpædagogik - af Bettina Buch (2016)
- Kognitiv litteraturanalyse - af Helle M. Davidsen (2015)
- Dekonstruktiv læsning - af Jacob Bøggild og Mette Dam Laursen (2016)
- Affektive kulturstudier - af Camilla Schwartz og Anne Klara Bom (2018)

3. Analyser af eventyr ud fra syv forskellige metoder. I et tillæg gengives udvalgte artikler fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik, Forlaget KVAN 1987 (Gyldendal 1982). Alle artikler indledes med en metodeintroduktion, der efterfølges af en analyse af et konkret folkeeventyr.

Supplerende artikler i 2018

Metodebogen.dk vil blive udvidet med flere artikler:

Foreløbig er aftalt:
• Læserstyret litteraturpædagogik (forår 2018) - af Bo Steffensen
• Multimodalitet og det udvidede tekstbegreb (1. halvår 2018) - af Helle Munkholm Davidsen
• Nyhistorisme (1. halvår 2018) - af Jørgen Sejersted

Glossary

Det udvidede tekstbegreb

Det udvidede tekst­begreb henviser til den opfattelse, at begrebet 'tekst' skal forstås i udvidet betydning, dvs. at fx både en mundtlig tale, en skriftlig artikel, et stykke musik, en skulptur, en film, en reklame, et maleri mv. regnes for at være en tekst

Nye artikler i metodebogen.dk

1. dec. 2015: Artikel om ideologikritik af lektor René Rasmussen.
10. dec. 2015: Artikel om kognitiv litteraturanalyse af docent, ph.d. Helle Munkholm Davidsen.
20. marts 2016: Artikel om psykoanalytisk litteraturkritik af lektor Simon Østermark Andreasen.
19. maj 2016: Artikel om procesorienteret litteraturpædagogik af lektor, ph.d. Bettina Buch.
13. sep. 2016: Artikel om dekonstruktiv læsning af professor mso Jacob Bøggild og kandidatstuderende Mette Dam Laursen.
27. jan. 2017: Artikel om danskfagets didaktik af lektor, ph.d., i danskfagets didaktik Nikolaj Elf.
28. aug. 2017: Artikel om kønskritik af professor emerita Anne Birgitte Richard.
26. feb. 2018: Artikel om affektive kulturstudier af lektorerne Camilla Schwartz og Anne Klara Bom.

Adgang til metodebogen.dk?

Der er fri adgang til alle artikler i metodebogen.dk. Almindelige regler for ophavsret i forbindelse med undervisning gælder naturligvis. Læs mere her: http://kopitilundervisning.dk/.

metodebogen.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2018 | CVR 27301754 | | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt