Metodebogen.dk

Metodebogen.dk er et digitalt læremiddel om forskellige analysemetoder til litterære og andre æstetiske tekster.

Læremidlet består af en digitalisering af udvalgte kapitler i Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsens bog Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster suppleret med nye artikler om forskellige metoder til analyse af æstetiske tekster, der har vundet genklang i undervisningen, siden bogen udkom i 1980.

Metodebogen.dk er især henvendt til lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af metodebogen.dk.

Indhold:

 1. Undersøgelse af danskfagets didaktik - af Nikolaj Elf (2020).
 2. Analysemetoder:

  • Nykritikken (fra Metodebogen, 1980)
  • Strukturalistisk narratologi (fra Metodebogen, 1980)
  • Marxistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
  • Impressionistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
  • Psykoanalytisk litteraturkritik - af Simon Østermark Andreasen (2016)
  • Ideologikritik - af René Rasmussen (2015)
  • Kønskritik - af Anne Birgitte Richard (2017)
  • Procesorienteret litteraturpædagogik - af Bettina Buch (2016)
  • Kognitiv litteraturanalyse - af Helle M. Davidsen (2015)
  • Dekonstruktiv læsning - af Jacob Bøggild og Mette Dam Laursen (2016)
  • Affektive kulturstudier - af Camilla Schwartz og Anne Klara Bom (2018)
  • Læserstyret litteraturpædagogik - af Bo Steffensen (2019)
  • Undersøgelsesorienteret litteraturpædagogik - af Sacha S. K. Hansen (2020)

 3. Analyser af eventyr: Ud fra syv forskellige metoder gengives i et tillæg udvalgte artikler fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik, Forlaget KVAN 1987 (Gyldendal 1982). Alle artikler indledes med en metodeintroduktion, der efterfølges af en analyse af et konkret folkeeventyr.
 4. Leksikon: En digitaliseret udgave af Jørgen Lorenzens danskfaglige leksikon Litteratur, Gads Forlag 1976.

VÆRKANALYSE.DK

Tjek også den digitale udgave af Morten Nøjgaards Det litterære værk - Tekstanalysens grundbegreber (1998), på adressen undefinedværkanalyse.dk. Der er fri adgang.

Artikler skrevet til metodebogen.dk 2015-2020:

1. dec. 2015: Artikel om ideologikritik af lektor René Rasmussen.
10. dec. 2015: Artikel om kognitiv litteraturanalyse af docent, ph.d. Helle Munkholm Davidsen.
20. marts 2016: Artikel om psykoanalytisk litteraturkritik af lektor Simon Østermark Andreasen.
19. maj 2016: Artikel om procesorienteret litteraturpædagogik af lektor, ph.d. Bettina Buch.
13. sep. 2016: Artikel om dekonstruktiv læsning af professor mso Jacob Bøggild og kandidatstuderende Mette Dam Laursen.
27. jan. 2017: Artikel om danskfagets didaktik af professor i uddannelsesvidenskab Nikolaj Elf.
28. aug. 2017: Artikel om kønskritik af professor emerita Anne Birgitte Richard.
26. feb. 2018: Artikel om affektive kulturstudier af lektorerne Camilla Schwartz og Anne Klara Bom.
11. jan. 2019: Artikel om læserstyret litteraturpædagogik af dr.pæd. Bo Steffensen.
6. jan. 2020: Artikel om undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik af cand.mag. i dansk med tilvalg i psykologi Sacha S. K. Hansen.
21. sep. 2020: Artikel om danskfagets didaktik, version 2020 af professor i uddannelsesvidenskab Nikolaj Elf.

Til toppen

metodebogen.dk | ISBN 978-87-998642-1-8 | © Jørn Ingemann Knudsen (redaktør og ansvarshavende) og forfatterne 2024 | Kontakt