Metodebogen.dk

Denne hjemmeside, metodebogen.dk, er et digitalt læremiddel om forskellige analysemetoder til litterære og andre æstetiske tekster.

Læremidlet består af en digitalisering af udvalgte kapitler i Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsens bog Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster suppleret med nye artikler om forskellige metoder til analyse af æstetiske tekster, der har vundet genklang i undervisningen, siden bogen udkom i 1980.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af metodebogen.dk.

Indholdsfortegnelse lige nu

1. Undersøgelse af danskfagets didaktik - af Nikolaj Elf (2017)

2. Analysemetoder

- Nykritikken (fra Metodebogen, 1980)
- Strukturalistisk narratologi (fra Metodebogen, 1980)
- Marxistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
- Impressionistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
- Psykoanalytisk litteraturkritik - af Simon Østermark Andreasen (2016)
- Ideologikritik - af René Rasmussen (2015)
- Kønskritik - af Anne Birgitte Richard (2017)
- Procesorienteret litteraturpædagogik - af Bettina Buch (2016)
- Kognitiv litteraturanalyse - af Helle M. Davidsen (2015)
- Dekonstruktiv læsning - af Jacob Bøggild og Mette Dam Laursen (2016)
- Affektive kulturstudier - af Camilla Schwartz og Anne Klara Bom (2018)

3. Analyser af eventyr ud fra syv forskellige metoder. I et tillæg gengives udvalgte artikler fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik, Forlaget KVAN 1987 (Gyldendal 1982). Alle artikler indledes med en metodeintroduktion, der efterfølges af en analyse af et konkret folkeeventyr.

Supplerende artikler i 2018

Metodebogen.dk vil blive udvidet med flere artikler:

Foreløbig er aftalt:
• Læserstyret litteraturpædagogik (jan. 2019) - af Bo Steffensen

Nye artikler i metodebogen.dk

1. dec. 2015: Artikel om ideologikritik af lektor René Rasmussen.
10. dec. 2015: Artikel om kognitiv litteraturanalyse af docent, ph.d. Helle Munkholm Davidsen.
20. marts 2016: Artikel om psykoanalytisk litteraturkritik af lektor Simon Østermark Andreasen.
19. maj 2016: Artikel om procesorienteret litteraturpædagogik af lektor, ph.d. Bettina Buch.
13. sep. 2016: Artikel om dekonstruktiv læsning af professor mso Jacob Bøggild og kandidatstuderende Mette Dam Laursen.
27. jan. 2017: Artikel om danskfagets didaktik af lektor, ph.d., i danskfagets didaktik Nikolaj Elf.
28. aug. 2017: Artikel om kønskritik af professor emerita Anne Birgitte Richard.
26. feb. 2018: Artikel om affektive kulturstudier af lektorerne Camilla Schwartz og Anne Klara Bom.

Adgang til metodebogen.dk?

Der er fri adgang til alle artikler i metodebogen.dk. Almindelige regler for ophavsret i forbindelse med undervisning gælder naturligvis. Læs mere her: http://kopitilundervisning.dk/.

metodebogen.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2018 | CVR 27301754 | | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt