Metodebogen.dk

Denne hjemmeside, metodebogen.dk, er et digitalt læremiddel om forskellige analysemetoder til litterære og andre æstetiske tekster.

Læremidlet består af en digitalisering af udvalgte kapitler i Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsens bog Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster suppleret med nye artikler om forskellige metoder til analyse af æstetiske tekster, der har vundet genklang i undervisningen, siden bogen udkom i 1980.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af metodebogen.dk.

Indholdsfortegnelse lige nu

1. Undersøgelse af danskfagets didaktik - af Nikolaj Elf (2017)

2. Analysemetoder

- Nykritikken (fra Metodebogen, 1980)
- Strukturalistisk narratologi (fra Metodebogen, 1980)
- Marxistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
- Impressionistisk litteraturkritik (fra Metodebogen, 1980)
- Psykoanalytisk litteraturkritik - af Simon Østermark Andreasen (2016)
- Ideologikritik - af René Rasmussen (2015)
- Procesorienteret litteraturpædagogik - af Bettina Buch (2016)
- Kognitiv litteraturanalyse - af Helle M. Davidsen (2015)
- Dekonstruktiv læsning af Jacob Bøggild og Mette Dam Laursen (2016)

3. Analyser af eventyr ud fra syv forskellige metoder. I et tillæg gengives udvalgte artikler fra Peter Lykke-Olsen og Ole Pedersens bog Folkeeventyr - Fascination og pædagogik, Forlaget KVAN 1987 (Gyldendal 1982).

Alle artikler indledes med en metodeintroduktion, der efterfølges af en analyse af et konkret folkeeventyr.

LOG IND!

Supplerende artikler i 2017

I 2017 vil metodebogen.dk blive udvidet med flere artikler.

Foreløbig er aftalt:
• Læserorienteret metode (1. juli 2017) - af Bo Steffensen
• Multimodalitet og det udvidede tekstbegreb (2017) - af Helle Munkholm Davidsen
• Kønskritik (1. aug. 2017) - af Anne Birgitte Richard
• Nyhistorisme (1. august 2017) - af Jørgen Sejersted
• Kulturstudier (1. nov. 2017) - af Camilla Schwartz og Anne Klara Bom

Ordforklaringer

Det udvidede tekstbegreb

Det udvidede tekst­begreb henviser til den opfattelse, at begrebet 'tekst' skal forstås i udvidet betydning, dvs. at fx både en mundtlig tale, en skriftlig artikel, et stykke musik, en skulptur, en film, en reklame, et maleri mv. regnes for at være en tekst

Nye artikler i metodebogen.dk

1. dec. 2015: Artikel om ideologikritik af lektor René Rasmussen.
10. dec. 2015: Artikel om kognitiv litteraturanalyse af docent, ph.d. Helle Munkholm Davidsen.
20. marts 2016: Artikel om psykoanalytisk litteraturkritik af lektor Simon Østermark Andreasen.
19. maj 2016: Artikel om procesorienteret litteraturpædagogik af lektor, ph.d. Bettina Buch.
13. sep. 2016: Artikel om dekonstruktiv læsning af professor mso Jacob Bøggild og kandidatstuderende Mette Dam Laursen.
27. jan. 2017: Artikel om danskfagets didaktik af lektor, ph.d., i danskfagets didaktik Nikolaj Elf.

Adgang til metodebogen.dk?

Du kan få gratis adgang ved at oprette en brugerkonto. Dit brugernavn vil være den e-mail-adresse, du angiver ved oprettelsen.

Der vil blive sendt en besked til dig om at bekræfte brugeroprettelsen.

metodebogen.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2017 | CVR 27301754 | | ISBN 978-87-998642-1-8 | Kontakt